RUP De Spil

Wat? 

Het gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘De Spil’ is in opmaak. De tweede fase van dit opmaakproces, waaronder de scopingnota, is afgerond.

 

FASE SCOPINGNOTA

De scopingnota verscheen in het College van Burgemeester en Schepenen op 20 januari 2020. Deze scopingnota bouwt verder op de startnota die in publieke raadpleging verscheen in de periode halverwege oktober 2018 tot en met halverwege december 2018.

In deze scopingnota werd:

  • De ontvangen inspraakreacties opgenomen die werden ingediend op basis van de startnota die in publieke raadpleging lag eind 2018.
  • De ontvangen adviezen opgenomen die werden ingediend op basis van de startnota die in publieke raadpleging lag eind 2018.
  • De reacties opgenomen die werden geformuleerd tijdens het participatiemoment in de Heilig Hartkerk op 23 oktober 2018 in kader van de startnota.
  • De ontvangen inspraakreacties, adviezen en reacties vanuit het participatiemoment behandeld. In deze behandeling werd ook aangetoond welke elementen worden meegenomen in het RUP.
  • Aanpassingen doorgevoerd aan de startnota op basis van de ontvangen inspraakreacties, adviezen en reacties participatiemoment.
  • Een ontwerpend onderzoek uitgewerkt voor de site van de Spil en de nabije omgeving, voor de bebouwing langs weerszijden van de Koning Albert I-laan en uiteindelijk voor de site van de villa's in parkomgeving langs de Veldstraat, site Vabi/VTI en site brandweer.

VOLGENDE STAPPEN

Momenteel is de volgende fase opgestart betreffende de opmaak van het voorontwerp van Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. In deze fase wordt de visie vanuit de scopingnota doorvertaald in concrete bestemmingszone met hieraan gekoppelde stedenbouwkundige voorschriften.

Een volgend inspraakmoment is voorzien met het openbaar onderzoek over het ontwerp RUP.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?