Aanvraag subsidie mondiale verenigingen en mensenrechtenbewegingen

Gegevens vereniging
De naam van de rekeninghouder is meestal de naam van de vereniging (er kunnen daarnaast ook volmachthouders zijn voor de rekening).
Gegevens contactpersoon
Activiteiten
Geef de details in voor de activiteiten
Als je meer dan 5 activiteiten organiseerde, kies je 5 activiteiten om de details van in te vullen.
Activiteit 1
Activiteit 2
Activiteit 3
Activiteit 4
Activiteit 5
Coronafonds

Ook dit jaar kunnen Roeselaarse verenigingen beroep doen op een verhoging van het werkingsmiddelen via het coronafonds. Voor dit jaar bedraagt deze verhoging 10%.

Door hieronder aan te geven aanspraak te willen maken op deze verhoging, gaat de vereniging ook akkoord met de bepalingen van het reglement. Bekijk hier het reglement. De voorwaarde om de vrijetijdspas toe te passen is niet van toepassing voor Noord-Zuidverenigingen.

Verklaringen
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?