Aanvraag subsidie muziekevenement

Organiseer je een muziekevenement in Roeselare? Met deze subsidie willen we je daar graag in ondersteunen.

Controleer alle voorwaarden in het reglement en dien hieronder jouw aanvraag in.

 
1 Begin 2 Aanvrager 3 Type evenement 4 Bijzondere criteria 5 Verklaring
Gegevens muziekevenement
Verklaringen
De aanvrager moet akkoord gaan met deze verklaringen om in aanmerking te komen voor een subsidie.

De aanvrager:

 • De aanvrager van deze subsidie is in de feiten ook de organisator van het desbetreffende muziekevenement.
 • De toegekende subsidie kan niet doorgegeven worden aan een andere vereniging, groep of individu en kan niet worden aangewend voor de financiering van een ander project dan het muziekevenement waarvoor een aanvraag werd ingediend.
 • De aanvrager heeft een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid of verzekert zich tegen eventuele schade die hij tijdens de uitvoering van zijn muziekevenement aan derden berokkent.
 • De aanvrager kan voor maximaal vier evenementen (muziekoptreden en/of muziekfestival en/of muziekreeks) per kalenderjaar gebruik maken van dit reglement om subsidies te bekomen.

De doelgroep:

 • De doelgroep van het muziekevenement omvat tenminste de Roeselaarse bevolking. Iedere Roeselaarse inwoner moet, indien gewenst, kunnen deelnemen aan het muziekevenement.
 • De doelgroep wordt niet beperkt. Daarmee wordt bedoeld dat het muziekevenement publiek toegankelijk is en het dus geen louter privaat toegankelijk initiatief betreft.
 • In geval er toegangsgeld wordt gevraagd, is die prijs concurrentieel of lager ten opzichte van gelijkaardige muziekevenementen.
 • De doelgroep omvat ook de houders van een vrijetijdspas. Deze ontvangen een korting van minimaal 50% op de toegangsprijs.
  De Stad staat niet in voor de compensatie van de gederfde inkomsten gerelateerd aan die toegekende vrijetijdspaskorting.

Promotie:

 • Op alle communicatiekanalen (drukwerk, affiches, website, sociale media...) worden het stadslogo ‘Met steun van Stad Roeselare’ en het vrijetijdspaslogo (in geval dat toegangsgelden van toepassing zijn) opgenomen.
 • Er dient aan de Stad ter plaatse een vorm van visibiliteit (logo, banners, spandoeken...) verschaft te worden. De return van de aanvrager t.a.v. de Stad moet evenredig zijn met de financiële ondersteuning die wordt geboden. Daarbij moet het voor het publiek voldoende duidelijk zijn dat de realisatie van het muziekevenement tot stand kwam met de ondersteuning van de Stad.
 • Er worden minstens twee gratis tickets voorzien voor afgevaardigden van de Stad.
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?