Subsidies voor muziekevenementen

Wat? 

Stad Roeselare zet in op de ondersteuning van muziekfestivals en muziekevenementen, die door burgers en /of verenigingen georganiseerd worden. Hiervoor werd het reglement voor de subsidiëring van muziekevenementen ontwikkeld, waarbij organisatoren van financiële en logistieke steun kunnen genieten.

Voorwaarden: 
  • Het muziekevenement situeert zich in de vrije tijd.
  • Het muziekevenement/muziekfestival vindt plaats in Roeselare.

De uitgebreide voorwaarden zijn opgenomen in het kaderreglement voor subsidiëring van muziekevenementen.

Hoe? 
  • Je vraagt de subsidie online aan via het digitaal aanvraagformulier.
  • Het formulier kan per trimester ingediend worden ten laatste op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober van het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

 

Regelgeving: 

Dit reglement vervangt het reglement voor de subsidiëring van muziekevenementen, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 januari 2016.
Dit reglement heeft, behoudens vervanging, aanpassing of afschaffing, een onbepaalde duur en treedt in werking op 1 maart 2023.
Aldus vastgesteld in zitting van de Gemeenteraad van 13 februari 2023.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?