Subsidies voor muziekevenementen

Wat? 

Stad Roeselare zet in op de ondersteuning van muziekfestivals en muziekevenementen, die door burgers en /of verenigingen georganiseerd worden. Hiervoor werd het reglement voor de subsidiëring van muziekevenementen ontwikkeld, waarbij organisatoren van financiële en logistieke steun kunnen genieten.

Voorwaarden: 
  • Het muziekevenement/muziekfestival vindt plaats in Roeselare in 2020.
  • Gedurende dit evenement organiseer je minimum drie aaneensluitende muzikale optredens.
  • Op alle communicatie vermeld je het logo van stad Roeselare en het logo van de vrijetijdspas.

De voorwaarden zijn opgenomen in het subsidiereglement voor muziekevenementen.

Hoe? 

Je kan de subsidie online aanvragen via het digitaal aanvraagformulier. Je dient je aanvraag uiterlijk 1 maart van het jaar waarvoor je de subsidie aanvraagt in.

 

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?