Nieuws: Groen en omgeving

Nieuws: Groen en omgeving

Alle nieuws

  • iedereen vanrsl draagt zijn blaadje bij

Roeselare mag groener zijn, dat is duidelijk de wens van de Roeselarenaar. In 2020 gaf 39,7% van de respondenten tijdens een bevraging aan dat er meer aandacht moet zijn voor een groene stad, zodat het ook in de toekomst leuk wonen blijft in Roeselare.

  • bladkorf

Dit jaar werden er in totaal 236 bladkorven uitgezet op groenzones, langs de straat, in parken en op pleintjes. De korven blijven daar staan tot eind december en worden 2 keer in november en 2 keer in december geledigd.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?