Nieuws

20 november 2020

Afbraakwerken 

De werken starten op vrijdag 27 november. In de Henri Horriestraat zal er eenrichtingsverkeer zijn vanaf het kruispunt met de Hendrik Consciencestraat. Doorgaand verkeer blijft mogelijk. 

  • Beeld binnentuin
19 november 2020

In 2024 opent het nieuwe stadhuis van Roeselare. Dit nieuwe stadhuis zal ook meteen het meest duurzame stadhuis van Vlaanderen zijn, dankzij de hoge duurzaamheidsnormen waaraan het zal voldoen en de keuze voor houtskeletbouw.  

  • Sint houdt gesprek via computer
18 november 2020

Ook in dit bijzonder jaar heeft Sinterklaas gezond en wel zijn intrede gedaan in ons land. Dit konden we afgelopen weekend allemaal thuis in onze eigen bubbel volgen op televisie.

18 november 2020

Als gevolg van het aantreffen van vogelgriep bij wilde vogels in enkele kustgemeenten, zijn er voorzorgsmaatregelen genomen die ook hobbyhouders van pluimvee en andere vogels in heel België betreffen.

  • pleegzorg
17 november 2020

Sinds 2018 is Roeselare een pleegzorggemeente.

17 november 2020

Om het coronavirus het hoofd te bieden zijn er opnieuw strenge maatregelen in het leven geroepen. Deze hebben een ernstige impact op het leven van iedereen. Ook onze verenigingen moeten en willen we zoveel mogelijk bijstaan.

17 november 2020

In totaal werden sinds de nultolerantie een tweetal weken terug door de Politie van zone Riho in Roeselare 192 overtredingen op de coronamaatregelen vastgesteld.

17 november 2020

Heraanleg voetpad

Het voetpad wordt heraangelegd en het wegdek opnieuw geasfalteerd. De werken starten op dinsdag 17 november en duren tot en met vrijdag 4 december. 

17 november 2020

In het kader van de herwaardering van de Godelievewijk, vinden er de komende jaren belangrijke riolerings- en wegeniswerken plaats, onder meer in de Gitsestraat en de Honzebroekstraat.

  • gluurpietje
18 november 2020

Na de succesvolle Berenjacht kunnen de kinderen in deze periode op zoek naar gluurpietjes die zich achter Roeselaarse ramen verstoppen.

Hoe kan je deelnemen?

16 november 2020

Asfalteringswerken 

De straat zal vanaf maandag 23 november tot en met vrijdag 27 november volledig worden afgesloten. Er is een omleiding voorzien.

Meer info

16 november 2020

Rioleringswerken

De Karabiniersstraat zal vanaf maandag 16 november tot en met maandag 30 november worden afgesloten.

Meer info

  • kaartje mondmaskerplicht in kernwinkelgebied
13 november 2020

Gezien de heropflakkering van de Covid-19 epidemie was het aangewezen om aanvullende lokale maatregelen te nemen zoals voorgeschreven door de federale overheid. Deze maatregelen komen er omdat verdere risico’s kunnen beperkt worden en de verspreiding van Covid-19 kan tegengegaan worden.

12 november 2020

De N36 Rijksweg in Roeselare telde de voorbije maanden ernstige ongevallen met fietsers ter hoogte van het kruispunt met de Koestraat. Om de veiligheid er op korte termijn te verhogen, worden enkele maatregelen uitgevoerd. 

  • KLaslokaal
10 november 2020

Stad Roeselare geeft aan 57 scholen een sensibiliseringspakket met CO-2 meter om de luchtkwaliteit in de lokalen binnen de school aan te pakken.

  • Slib ruimen uit bufferbekken
6 november 2020

Slib ruimen uit bufferbekken aan sporthal in Beveren. 

4 november 2020

Nadat chemische stoffen waren vrijgekomen bij de brand bij metaalverwerkingsbedrijf Belcroom in Roeselare werden preventieve voorzorgsmaatregelen genomen tot alle resultaten van bodem- en wateronderzoek bekend waren.

  • koersmuseum
3 november 2020

KOERS mag dan wel gesloten zijn, het Museum van de Wielersport in Roeselare is wel degelijk te bezoeken, zij het dan virtueel.

30 oktober 2020

Bij de invoering van de huidige strenge coronamaatregelen beloofden de Stad en de Politiezone RIHO om de controles op het terrein op te voeren. Gisteren werd alvast een gerichte actie ondernomen, met 44 overtredingen.

30 oktober 2020

Heraanleg landbouwwegen

Vanaf maandag 9 november t.e.m. woensdag 30 december worden beide straten volledig afgesloten. Bewoners kunnen (volgens de afspraken met de aannemer) doorgang krijgen tot aan hun woning.

28 oktober 2020

In Roeselare kwam de taskforce deze morgen opnieuw bijeen om uitvoering te geven aan de maatregelen die gisteren door de Vlaamse Regering werden genomen.

  • coronamaatregelen vlaamse regering
28 oktober 2020

Ook de Vlaamse regering legt strengere maatregelen op.
De basisregels blijven gelden: mondmasker dragen, handen wassen en afstand houden. Ook het samenscholingsverbod van meer dan vier personen en de avondklok van middernacht tot 5 u. blijven van kracht.

27 oktober 2020

Op maandag 27 oktober werden de wegafsluitingen rondom het bedrijf Belcroom weggenomen. Alle verkeer kan weer passeren door de Zwaaikomstraat en Kachtemsestraat. De wegafsluitingen waren aanvankelijk geplaatst om de veiligheid van iedereen op het terrein te garanderen.

28 oktober 2020

Net als vorige jaren organiseren Stad en OCMW Roeselare opnieuw een ondersteunend taalaanbod voor kleuters en leerlingen van het lager onderwijs die opgroeien in een taalarme omgeving (laaggeletterde of anderstalige gezinnen).

Pagina's

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?