Vergunning niet-commerciële verkoop

Wat? 

Wie zijn producten aan de man wil brengen via huis-aan-huisverkoop of via verkoop op de openbare weg, heeft daarvoor een vergunning nodig.

Of je daarvoor een leurkaart (officieel een 'machtiging voor ambulante activiteiten') nodig hebt, hangt af van jouw statuut (handelaar, vereniging, particulier), het type van verkoop (commercieel of niet) en de plaats van verkoop (bijvoorbeeld openbare weg of homeparty).

Voorwaarden: 

De verkopen mogen geen commercieel karakter hebben. De bestemming van de opbrengsten kan enkel voor volgende doelen bestemd zijn:

 • Menslievend doel

 • Cultureel doel

 • Sportief doel

 • Verdediging en promotie van de dierenwereld

 • Promotie van streekproducten

 • Sociaal doel

 • Educatief doel

 • Verdediging en promotie van de natuur

 • Promotie van ambacht

 • Steun aan humanitaire catastrofe

 • Steun bij belangrijke schade

 

De periode van verkoop mag niet langer dan één jaar zijn.

Hoe? 
 • Indien de verkoop zich beperkt tot de stad Roeselare dan vul je het aanvraagformulier occasionele verkopen met niet-commercieel karakter in.

 • Indien de verkoop in meer dan één gemeente plaatsvindt dan moet het formulier opgestuurd worden naar de FOD economie, KMO, Middenstand en Energie

Prijs? 

Het aanvragen en bekomen van een toelating occassionele verkopen met niet-commercieel karakter is gratis.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?