Aangifte permanente reclameborden

Wat? 

Deze belasting is van toepassing op alle reclameborden met een permanent karakter op het grondgebied van Stad Roeselare.

Permanente borden die niet onder deze toepassing vallen:

  • Reclameborden, alhoewel zichtbaar vanop de openbare weg, geplaatst op sportterreinen, en gericht naar de plaats van de sportbeoefening.
  • Reclameborden, die uitsluitend worden gebruikt op een bepaalde plaats om aan het publiek de handel of de nijverheid te doen kennen die daar uitgebaat wordt, de merken van de producten die daar verkocht of vervaardigd worden, het beroep dat er uitgeoefend wordt en in het algemeen, de activiteiten die er plaatshebben.
  • Reclameborden, geplaatst door of in samenwerking met de stad.
     

Je dient deze aangifte uiterlijk op 30 april van het aanslagjaar in te dienen.

Naast de jaarlijkse aangifteplicht, moet spontaan binnen de 30 dagen na wijziging van de belastbare toestand aangifte worden gedaan van:

  • Nieuw aangebrachte communicatiemiddelen
  • Aanpassingen aan bestaande communicatiemiddelen
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?