Stadsdichter van Roeselare

Wat? 

Sinds 2021 stelt Stad Roeselare voor een periode van enkele jaren een volwassen stadsdichter aan. De Junior Stadsdichter sinds 2017 blijft behouden, maar voortaan kent de Rodenbachstad ook een volwassen exemplaar.

Huidige stadsdichter

Dichter Edward Hoornaert woont in Roeselare en heeft al een stevig parcours in de poëziewereld. Hij publiceerde in verschillende literaire tijdschriften en gedichten van zijn hand verschenen in diverse bloemlezingen. Hij is bezieler van het dichterscollectief Obsidiaan, zetelt in de redactie van het online poëziemagazine Roer en is initiatiefnemer van het vrij podium Roes! Beroepshalve is hij leraar Romaanse talen in Oostende. Hij heeft daarnaast een taalbureau dat individuele taaltrainingen aanbiedt. In zijn vrije tijd is hij actief als dichter en betrokken bij tal van poëzie-initiatieven.

Samenwerking met het dichterscollectief Obsidiaan

Edward Hoornaert wordt in zijn opdracht als stadsdichter ondersteund door Obsidiaan, een literaire vereniging én dichterscollectief dat zowel het poëzienetwerk rond de stadsdichter verder uitbouwt als de stadsdichter begeleidt bij zijn creatief en artistiek project. De samenwerking wordt geregeld via een protocol en vindt zijn bekroning in een jaarlijks netwerkmoment voor Nederlandstalige dichters in het Klein Seminarie. Om de twee jaar in casu tot eind 2023 zorgt Edward Hoornaert met zijn artistiek creatief project voor poëzie-impulsen in de stad.

Het dichterscollectief Obsidiaan krijgt drie opdrachten:

1. De uitbouw van een dichtersnetwerk

Het dichtersnetwerk groeit en vernieuwt zich onder impuls van het collectief Obsidiaan. Dit netwerk toont zich jaarlijks met publieksmomenten, waarvan altijd één samenkomt in het Klein Seminarie. Het is vanzelfsprekend dat Stad Roeselare aanknoopt bij de rol van het Klein Seminarie als sterke historische broedplaats van Vlaamse dichters zoals Guido Gezelle, Hugo Verriest en Albrecht Rodenbach, pure talenten die de Vlaamse taal en cultuur weer aanzien gaven.

Voor dichters van Vlaanderen en Nederland die deze plek kunnen ontdekken tijdens het jaarlijks netwerkevent is dit een prachtige en inspirerende locatie. Dit kader speelt een niet te onderschatten rol bij de dynamiek en de creativiteit van het netwerk van dichters.

De jaarlijkse uitreiking van de Gezelle- of Rodenbachpennen door het stadsbestuur in samenwerking met de stadsdichter en Obsidiaan is een mooie bekroning die Stad Roeselare aanbiedt aan literair en poëtisch talent.

2. Een tweejaarlijkse voordracht voor een nieuwe stadsdichter

Het stadsdichterschap functioneert binnen dit netwerk van dichters. De uittredende stadsdichter en het dichterscollectief gaan in overleg en stellen om de twee jaar de kandidaten die in aanmerking komen voor het nieuwe stadsdichterschap voor met een gemotiveerd verzoek aan het stadsbestuur. Daarvoor werd een procedure uitgewerkt.

3. De ondersteuning en begeleiding van de stadsdichter

Het dichterscollectief begeleidt de nieuwe stadsdichter in zijn opdrachten, door niet enkel een ondersteunend kader en netwerk aan te bieden, maar door ook samen het creatief artistiek project te realiseren.

Daarnaast geeft het dichterscollectief de stadsdichter een platform om zich als stadsdichter kenbaar te maken: het biedt een podium, het begeleidt het wordingsproces van de stadsgedichten en het stelt zijn netwerk ter beschikking.

Wat doet de stadsdichter?

De stadsdichter werkt in hoofdzaak een artistiek en creatief project uit, in samenwerking met het dichterscollectief. Hij ontwikkelt mee de literaire scene, schrijft onder meer vier stadsgedichten en vervult een vertegenwoordigersopdracht gelinkt aan Roeselare.

In 2021-2022 vierde Roeselare een Rodenbachjaar, met het ruime project Dichter bij Rodenbach. Daarom zette de stadsdichter tijdens de eerste periode van zijn stadsdichterschap volop in op de figuur van Albrecht Rodenbach. Op 7 november 2021 schaarde Edward Hoornaert 20 (internationale) dichters rond zich tijdens het poëzietrefmoment ‘In het land van Utopie’. Ze brachten allen een ode aan Albrecht Rodenbach, door aan de slag te gaan met zijn gedicht ‘Het land van Utopeia’. Dat gedicht vormt ook de basis voor het collectief stadsgedicht #VANRSL, waaraan het ruime publiek mocht meeschrijven.

In november 2022 ging het tweede poëzietrefmoment 'Buigen of barsten' door, dit maal rond Guido Gezelle.

De stadsdichter stelt zichzelf ook als missie verschillende kunstvormen met elkaar te verbinden. Onder het motto ‘Stadsdichter van RSL zoekt kunst’ zal hij dan ook proberen de kruisbestuiving tussen verschillende kunstvormen te bewerkstelligen en met het werk van andere (Roeselaarse) kunstenaars aan de slag te gaan.

Verder wil de stadsdichter onder meer via het project ‘een twee powezie’ de inwoners van Roeselare en in het bijzonder de Roeselaarse jeugd uitnodigen om creatief aan de slag te gaan met woorden en hun poëtische kleinoden met de buitenwereld te delen.

Bekijk ook:

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?