Elk Telt – Subsidies welzijnsbeleid

Wat? 

Dit reglement biedt ondersteuning aan sociale projecten die gelijke kansen bevorderen in Roeselare, op vlak van opvoeding, onderwijs, werken, wonen, vrije tijd en sociale relaties, gezondheid en inkomen.

Deze sociale projecten komen tegemoet aan noden en behoeften van mensen in maatschappelijk kwetsbare posities in Roeselare. Het reglement stimuleert een innovatieve projectmatige aanpak en resultaatsgerichte samenwerking op het grondgebied van Roeselare. 

Afhankelijk van je vraag kun je als organisatie drie verschillende vormen van ondersteuning aanvragen:

  1. Ondersteuning voor het inkopen van procesbegeleiding: om je team te versterken in het omgaan met mensen in maatschappelijk kwetsbare posities.
  2. Een subsidie voor de ontwikkeling van een nieuwe aanpak binnen je organisatie: subsidie met personeelsinzet, voor maximum 24 maanden.
  3. Een kleinschalige projectsubsidie: een eenmalige toelage van maximum € 4.000, geen personeelsinzet, voor maximum 16 maanden.

Overzicht van de ingediende projecten

Het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Welzijn

Onderwijs

Opvoeding

Voorwaarden: 

De indiener van het project heeft een vestiging in Roeselare en neemt actief deel aan het stedelijk welzijnsoverleg (netwerkmomenten 'Elk Telt').

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?