Elk Telt: lokaal sociaal beleid

Wat? 

Het (decreet) lokaal sociaal beleid (2004) wil de toegang van elke burger tot de economische, sociale en culturele grondrechten waarborgen. Het gaat onder meer om het recht op menswaardig leven, arbeid, onderwijs en kwaliteitsvolle huisvesting.

Om zulke punten te realiseren, is zowel voor het lokaal bestuur, de derde actoren als voor de burger een belangrijke taak weggelegd. Het is dan ook van groot belang dat al de private welzijnsorganisaties goed samenwerken en het aanbod zowel op elkaar als op de behoeften van de bevolking afstemmen.

Elk Telt Netwerk

In Roeselare vertaalt dit beleid zich concreet in het Elk Telt Netwerk. Iedereen telt mee. Of je nu kansen geeft of grijpt, samen met jou groeit een warm Roeselare. 

Wil je aansluiten bij het Elk Telt netwerk en de uitnodigingen ontvangen voor de netwerkmomenten en werkgoepen? Abonneer je hier op e-mailupdates over Elk Telt.

Netwerkmomenten

Elk Advies Telt | 29 februari

Het volgende Elk Telt netwerkmoment vindt plaats op donderdag 29 februari. We beoordelen dan samen de nieuwe aanvragen voor projectsubsidies Elk Telt.

Bekijk hier meer info en schrijf je in.

Projectsubsidies

Elk Telt biedt ondersteuning aan sociale projecten die gelijke kansen bevorderen in Roeselare, in de vorm van subsidies.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?