Aangifte van een huwelijk

Wat? 

Jij en je partner trouwen? Proficiat! We helpen je graag om er een onvergetelijke dag van te maken.  

 • Geef jullie huwelijk aan in de gemeente waar jij of je partner is ingeschreven. 
 • Jullie moeten eerst trouwen in het stadhuis vooraleer jullie eventueel voor de kerk kunnen trouwen.
  Nieuwe locatie tijdens de werken aan het nieuwe stadhuis: Zaal der Wereldkampioenen in KOERS. Museum van de Wielersport.
 • Je mag tot maximaal 4 getuigen hebben bij het huwelijk in het stadhuis, maar het is niet verplicht om 1 of meerdere getuigen te hebben.

  

Voorwaarden: 
 • Jij of je partner zijn ingeschreven in Roeselare.
 • Jij en je partner doen samen de huwelijksaangifte.
  Of je hebt een volmacht van je partner + een kopie van zijn of haar identiteitskaart als die niet bij de huwelijksaangifte kan zijn.
 • Trouwen in het stadhuis kan ten vroegste twee weken na de huwelijksaangifte en ten laatste 6 maanden en 14 dagen na de huwelijksaangifte.
   

Op de volgende momenten kan in 2024 niet getrouwd worden in Roeselare:

 • 19 en 20 april
Hoe? 

Een reservatie van een datum en tijdstip van huwelijk kan online via deze link. Een datum en tijdstip kan maximaal 1 jaar op voorhand vastgelegd worden. Dit is enkel de reservatie, je moet daarna ook nog je aangifte doen.

Je kan voor de reservatie van de datum ook contact opnemen telefonisch of per mail met de dienst burgerzaken. 

Kom langs bij de dienst burgerzaken 

 • voor de huwelijksaangifte: ten vroegste 6 maanden en 14 dagen ten laatste 2 weken voor het huwelijk in het stadhuis.
   

Trouwen kan:

 • op vrijdagvoormiddag telkens van 9 u. tot 11u.
 • op vrijdagnamiddag van 14 u. tot 16 u.
 • op zaterdagvoormiddag van 9.20 u. tot 11 u.
 • niet op feestdagen
   

Documenten:

 • De dienst Burgerzaken vraagt zelf de binnenlandse documenten op die nodig zijn.
 • Indien van toepassing zorg je zelf voor de buitenlandse documenten.

Wat meebrengen? 
 • Jullie identiteitskaart of identiteitsbewijs.
 • Indien slechts één van de partners de aangifte doet: een volmacht van de afwezige partner waaruit blijkt dat deze akkoord gaat met de huwelijksaangifte samen met een kopie van zijn/haar identiteitskaart of identiteitsbewijs.
 • Partners die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister brengen daarnaast ook volgende documenten mee:
  • Een bewijs van nationaliteit.
  • Een bewijs van ongehuwde staat of van de ontbinding of nietigverklaring van een vorig huwelijk. Indien het gaat om bewijsstukken afgeleverd door de buitenlandse instanties, moeten deze vaak voorzien zijn van een bepaalde vorm van legalisatie of apostille.
  • Een bewijs van woonst (een bewijs van de inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister en/of een bewijs van de actuele verblijfplaats evenals in voorkomend geval een bewijs van de gewone verblijfplaats in België sinds meer dan drie maanden).
  • Indien de voorgelegde documenten in een vreemde taal zijn opgemaakt, kan de ambtenaar van de burgerlijke stand een voor eensluidend verklaarde (voor echt verklaarde) vertaling vragen.
Prijs? 
 • De aangifte zelf is gratis.
 • Indien je een trouwboekje wenst, kost dit 25 euro.
 • Trouwen op vrijdagvoormiddag is gratis.
 • Trouwen op vrijdagnamiddag kost 50 euro.
 • Trouwen op zaterdagvoormiddag kost 100 euro.

Je kan met bancontact betalen.

Uitzonderingen: 

*Een huwelijksaangifte doen betekent niet dat Stad Roeselare het huwelijk automatisch goedkeurt.


*Stad Roeselare doet eerst een onderzoek:

 • Als de stad denkt dat het om een schijnhuwelijk gaat.
 • Als jij en je partner geen onderdaan zijn van een land dat lid is van de Europese Unie.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?