Wijziging van de geslachtsregistratie

Wat? 

De procedure tot geslachtregistratiewijziging start met een aangifte bij de dienst Burgerzaken. 

Alle informatie hierover vind je terug in deze brochure.

Voorwaarden: 

Wie komt in aanmerking voor de nieuwe procedure?

 • Meerderjarige Belgen, ook zij die in het buitenland wonen.
 • Minderjarige Belgen die 16 of 17 jaar zijn, kunnen de genderregistratie wijzigen met een attest van oordeelsbekwaamheid van een kinder- of jeugdpsychiater. Minderjarigen kunnen vanaf 12 jaar de voornaamswijziging aanvragen. De ouders of wettelijke voogd moet wel akkoord gaan.
 • Niet-Belgen die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister. Let op: Vreemdelingen die ingeschreven zijn in het wachtregister kunnen geen beroep doen op de procedure.

 

Niet-Belgen informeren zich het best op voorhand bij de dienst Burgerzaken over de implicaties van de registratiewijziging. Het internationaal privaatrecht schrijft soms voor dat de regels van het land van nationaliteit van toepassing is op de wijziging in de geboorteakte. Belgische verblijfspapieren kunnen soms wel worden aangepast. 

 

 

Hoe? 

De procedure tot geslachtregistratiewijziging start met een aangifte bij de dienst Burgerzaken. Bij deze aangifte voegt de aanvrager een verklaring waarin staat dat hij of zijn al een hele tijd overtuigd is dat het geslacht, vermeld in de geboorteakte, niet overeenkomt met zijn/haar innerlijk beleefde genderidentiteit en dat hij/zij dat nu ook op administratief en juridisch vlak veranderd wil zien.

 

De dienst Burgerzaken geeft je een informatieblad met ontvangstbevestiging mee en stuurt het dossier door naar de procureur. De wilsautonomie van de betrokkene primeert, medische attesten of een sterilisatie zijn niet meer nodig. Indien de procureur geen negatief advies uitbrengt kan je tussen de drie en zes maanden na de eerste aangifte bij de dienst Burgerzaken opnieuw een bevestigende verklaring afleggen. Op dat moment wordt de akte van aanpassing van de registratie van het geslacht opgemaakt.

Wat meebrengen? 
 • Identiteitskaart
 • Eventueel een reeds ingevulde en ondertekende verklaring voor de aanpassing van de registratie van het geslacht (kan ook opgemaakt worden op de dienst zelf)
Regelgeving: 
 • Een chirurgische ingreep, hormoonbehandeling of sterilisatie zoals in de vorige wetgeving zijn niet meer nodig voor een procedure voor de aanpassing van de geslachtsregistratie
 • De voornaamswijziging (via Ministerieel Besluit) is mogelijk op basis van een verklaring op eer, voor minderjarigen zelfs vanaf de leeftijd van 12 jaar
 • Afleveren van afschriften van akten waarin een randmelding van aanpassing van de geslachtsregistratie staat, wordt beperkt tot de persoon zelf, zijn wettelijke vertegenwoordiger, zijn erfgenamen, hun notaris en hun advocaat. Openbare overheden kunnen een afschrift vragen voor zover ze aantonen dat dit noodzakelijk is om redenen die verband houden met de staat van de persoon
 • Uittreksels van akten waarin een randmelding van aanpassing van de geslachtsregistratie staat worden steeds zonder melding van de geslachtswijziging afgeleverd.
 • Gevolgen op vlak van afstamming:
  • afstamming ten aanzien van bestaande kinderen blijft onverlet: moeder blijft moeder, vader blijft vader, meemoeder blijft meemoeder
  • een transman (vrouw naar man) die van een kind bevalt wordt als moeder aangeduid in de geboorteakte (regels vaststelling en betwisting van de moederlijke afstamming zijn naar analogie van toepassing)
  • een transman (vrouw naar man) wiens partner bevalt of die een kind erkent wordt als vader aangeduid in de geboorteakte (regels vaststelling en betwisting van de vaderlijke afstamming zijn van toepassing)
  • een transvrouw (man naar vrouw) wiens partner bevalt of die een kind erkent wordt als meemoeder aangeduid in de geboorteakte (regels vaststelling en betwisting van de vaderlijke afstamming zijn naar analogie van toepassing)
 • Mits bewijs van uitzonderlijke omstandigheden kan de familierechtbank een nieuwe aanpassing van de registratie van het geslacht in de akte van geboorte toestaan
   

Overgangsrecht:

 • Afstammingsregeling geldt voor kinderen geboren na 1/1/2018 én voor kinderen geboren voor 1/1/2018 voor zover er nog geen afstammingsband door adoptie bestond met de transvrouw die van geslacht wijzigde voor de geboorte van het kind
Verwante producten: 
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?