APA | Algemeen Plan van Aanleg

Wat? 

Het Algemeen Plan van Aanleg (of kortweg APA) werd opgemaakt voor het volledige grondgebied van de stad. Het APA bepaalt waar welke activiteiten mogelijk zijn. 
Het APA werd goedgekeurd op 29 april 1991 en bestaat uit een bestemmingsplan en stedenbouwkundige voorschriften.
Naast het APA kunnen ook nog andere ruimtelijke plannen geldig zijn voor een bepaald gebied.

Stad Roeselare heeft drie beleidskaders uitgewerkt en goedgekeurd door het CBS om bepaalde moeilijkheden rond het APA sturing te geven.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?