Een sterk staaltje samenwerking #VANRSL

27 Januari 2021

Achter de schermen van het project veilige schoolomgevingen

Op sommige foto's dragen de medewerkers geen mondmasker, omdat dat op dat moment in die omgeving niet verplicht was.

Opvallende signalisatie, extra brede zebrapaden, gekleurde hekkens. Stad Roeselare zet in 2020 sterk in op de verkeersveiligheid van de scholen. Tot een schoolomgeving helemaal groen kleurt op vlak van veiligheid is een team van mensen al maandenlang bezig met de voorbereiding. Hoe ontplooit zo’n project zich en hoe zien de agenda’s van de betrokken medewerkers eruit? We nemen een kijkje achter de schermen. Davy Willaert (projectleider), Chesney Decancq (ontwerper) en Annick Demeulenaere (planningsverantwoordelijke signalisatie) vertellen hoe ze vanuit hun functie hebben bijgedragen aan de verkeersveilige schoolomgevingen in Stad Roeselare.
 

Medewerker Verkeer en Mobiliteit Stad Roeselare bij nieuwe veilige schoolomgeving

Davy Willaert (Deskundige Verkeer en Mobiliteit):
"Zien dat je een grote invloed hebt op positieve veranderingen in de stad, geeft enorm veel voldoening."

Van concept naar project

Davy Willaert is Deskundige Verkeer en Mobiliteit bij Stad Roeselare en is projectleider achter het project ‘veilige schoolomgevingen’. Hij vertaalt de ambitie uit het bestuursakkoord in een concreet voorstel.

  • Hoe moeten schoolomgevingen eruitzien? 
  • Wat is er haalbaar qua aanpak en timing? 
  • Welke prioriteiten stellen we?
     

Dat projectvoorstel dient als basis om met alle betrokken partijen te bespreken: zowel intern als extern. Want een van de belangrijkste taken van Davy is om al die verschillende partijen op dezelfde golflengte te krijgen. Van collega’s die de plannen zullen uitvoeren tot de bevoegde schepen. Maar ook de schooldirecties, omwonenden en handelaars krijgen in deze fase een stem.

Budgetramingen en huis-aan-huisbezoeken 

Veelzijdig is het minste wat je kan zeggen over de job van Davy. Hij geeft concepten vorm en bereidt ze technisch voor. Hij waakt over budgetten en tijdslijnen. Gaat in dialoog en bereidt politieke besluiten voor. En daarnaast vind je hem ook op het terrein voor bijvoorbeeld huis-aan-huis-bezoeken.

Iedereen betrekken 

Davy Willaert: “Naast de collega’s die technisch alles in goede banen moeten leiden, werken we ook heel nauw samen met collega’s van de dienst samenleven die erover waken dat we iedereen tijdig in het verhaal betrekken. Het zijn die collega’s die samen met Davy de plannen aan de bewoners toelichten en hun opmerkingen bundelen. Aansluitend zorgen de collega’s van communicatie ervoor dat we voldoende tijdig en correct communiceren.” 

Engagement voor de stad 

Davy werkt in projecten die maatschappelijk een grote impact hebben. Davy: “Een veilige schoolomgeving creëren voor onze kinderen, dat is een missie die telt. Zien dat je in je job een grote invloed hebt op positieve veranderingen in de stad geeft enorm veel voldoening.”
 

Medewerker Projecten Openbaar Domein Stad Roeselare bij nieuwe veilige schoolomgeving

Chesney Decancq (Projectmedewerker Openbaar Domein):
"Een totaalconcept uittekenen zoals bij de Octopus-schoolomgeving, waar de veranderingen ingrijpend waren, vind ik boeiende uitdagingen waar ik me graag voor smijt."

Technische plannen en werfopvolging

Is het concept rond en zitten alle partijen op één lijn? Dan komt Chesney Decancq in beeld. Chesney is Projectmedewerker Openbaar Domein. Een job waar hij al tien jaar zijn hart en ziel in legt. Hij is bij Stad Roeselare terechtgekomen dankzij zijn stage in zijn specialisatiejaar bouw- en planningstechnieken Na zijn succesvolle stage besloot hij te solliciteren voor een openstaande vacature. Vandaag kijkt hij trots terug op een boeiend parcours.

Medewerkers Stad Roeselare bij nieuwe veilige schoolomgeving

Per schoolomgeving aangepast ontwerp 

Chesney: “Nadat Davy het kader heeft uitgewerkt en de ruwe schetsen klaar zijn, is het aan mij om het ontwerp verder uit te tekenen. Zo’n ontwerp varieert per omgeving. In schoolomgevingen die ingrijpend moeten veranderen, heeft het ontwerp ook invloed op de nutsleidingen of rioleringen bijvoorbeeld. In dat geval starten we een gefaseerde aanpak. Gaat het bijvoorbeeld alleen over de signalisatie, dan is de doorlooptijd veel korter.”  

Draagvlak voor voorontwerp  

Chesney: “Samen met de technische plannen bepaal ik al meteen de materialen, want die hebben vaak een invloed op de technische uitvoering. Dat gaat bijvoorbeeld over het soort klinkers, de verlichting, beplanting of coating. Is het voorontwerp klaar, dan kloppen we weer aan bij alle betrokkenen: politieke verantwoordelijken, de collega’s, de scholen en de buurtbewoners. Met hun feedback werk ik een finaal ontwerp uit. Daarna start de uitvoeringsfase. Dan is het tijd om buiten te komen, want samen met mijn collega’s ben ik ook verantwoordelijk voor de werfopvolging.” 

Na 10 jaar nog even boeiend 

Chesney: “Een totaalconcept uittekenen zoals bij de Octopus-schoolomgeving, waar de veranderingen ingrijpend waren, vind ik boeiende uitdagingen waar ik me graag voor smijt. Ik doe deze job al 10 jaar en kom nog elke dag met veel enthousiasme werken. De afwisseling tussen kantoorwerk en werfopvolging ter plaatse is voor mij een absoluut pluspunt. En wanneer ik mijn creatieve ideeën in mijn ontwerpen ook effectief gerealiseerd zie, ben ik best trots.”
 

Medewerker dienst Signalisatie Stad Roeselare aan het werk

Annick Demeulenaere (planningsverantwoordelijke signalisatie)
"Voor schoolomgeving Octopus hebben we zowel letterlijk als figuurlijk stenen verlegd."

Verkeersborden, signaalpalen en wegwijzers

Geen verkeersveiligheid zonder signalisatie. En dat is een kolfje naar de hand van Annick Demeulenaere. Annick werkt al 17 jaar voor Stad Roeselare, waarvan 11 jaar op de dienst signalisatie. Jarenlang stond ze zelf met haar voeten in de modder wanneer ze eigenhandig de putten dolf en de borden hees. Vandaag coördineert ze de planning. Annick: “Ik bepaal in welke week welke signalisatie moet aangepast worden en zorg ervoor dat het materiaal aanwezig is. Daarvoor ga ik vaak zelf ter plaatse om de omgeving in beeld te brengen en van daaruit te onderzoeken welke signalisatie nodig is.” 

Onmogelijk bestaat niet 

Annick: “Ik hou de wetgeving in het oog, maak de planning en ben nauw betrokken bij de uitvoering. Daarvoor werk ik goed samen met Kurt Lefevere, de ploegverantwoordelijke van de uitvoerende dienst. Die combinatie houdt me scherp. Maar het is dankzij het engagement van het volledige team signalisatie dat we het onmogelijke mogelijk maken. En soms is dat eens nodig.”

Medewerker dienst Signalisatie Stad Roeselare aan het werk

Omvangrijkste project tot nu toe 

Annick: “Voor het project de Octopus hebben we zowel letterlijk als figuurlijk stenen verlegd. De omvang van die opdracht was groot: het gaat over zo’n 100 verkeersborden en zo’n 30 à 40 palen die we in een week tijd moesten installeren. Eén september wacht immers niet. Dat was een stevige uitdaging, maar ik kijk er met trots op terug. Zeker als je op één september merkt welke impact je hebt gehad met je job. Dan besef je dat wat je dagelijks doet, wel degelijk het verschil.

Medewerker dienst signalisatie Stad Roeselare aan het werkMedewerker dienst Signalisatie Stad Roeselare aan het werk

Eén september startte alvast voor een aantal schoolomgevingen kleurrijker en veiliger. Maar het werk zit er nog niet op. Stad Roeselare investeert de komende jaren fors verder in de veiligheid van de schoolomgevingen. “Het hele project is een meerjarenplan met ondersteuning van de Vlaamse overheid. Dat geeft ons de kans om met de inzichten van de voorbije maanden onze aanpak te verfijnen. Want van elk project leer je bij. En dat verrijkt ons. Zowel persoonlijk als in onze job ”, aldus Davy.

Medewerkers Stad Roeselare bij nieuwe veilige schoolomgeving

Ook aan de slag bij Stad & OCMW Roeselare?

Bekijk hier onze openstaande vacatures.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?