Nieuw archiefdepot voor Stad Roeselare 

24 november 2020

Met de goedkeuring door de gemeenteraad van het bestek tot aanstelling van een ontwerper, zet de stad een eerste stap in de richting van een nieuw archiefdepot.

Het rijk archief van de Stad, opgebouwd sinds 1488 na de grote brand en plundering van Roeselare door de troepen van Maximiliaan van Oostenrijk, wordt vandaag op diverse plaatsen zorgvuldig bewaard. Het is een keuze van het bestuur om dit in eigen stad op eigen terreinen en volgens de standaardnormen te bewaren in een daartoe speciaal gemaakte box die aan alle brand-, veiligheids- en bewaarvoorschriften voldoet en dit op de site STAT (Hoogleedsesteenweg). Naast meer dan 5 kilometer papieren documenten bevat het archief ook oorkonden, schilderijen, erfgoedvoorwerpen, vlaggen, foto’s , film en bijzondere collectiestukken uit schenkingen van burgers.

 Naast dit nieuwe archiefdepot, zal ook in het nieuwe stadhuis nog de nodige aandacht zijn voor een archiefwerking want onder andere de gewaardeerde leeszaal zal daar onderdak vinden. Naast een optimale bewaring, zullen de vrijwilligers, burgers en onderzoekers dus ook in optimale omstandigheden documenten kunnen raadplegen en bestuderen.

En dit zal overigens niet alleen meer in fysieke vorm kunnen maar ook steeds meer digitaal want de reeds honderdduizenden documenten die al raadpleegbaar zijn via www.stadsarchiefroeselare.be zullen stelselmatig worden uitgebreid. Naast bewaren zet de stad immers in op ontsluiten via digitale raadplegingen, het opzetten van de zomer van erfgoed met tentoonstellingen in Ter Posterie en deelnames aan Erfgoed- en Monumentendag, …. Een werkgroep van vrijwilligers zorgt samen met de medewerkers van het stadsarchief voor een stelselmatige inventarisatie, digitalisatie, studie en ontsluiting van het archief.

Na de ontwerpfase, is de bouw van het nieuwe archief voorzien in 2022. In 2023 zal de stadarchivaris Willy Vallaey vervolgens voor het eerst in de Roeselaarse geschiedenis kunnen beschikken over een state-of-the art en volledig gecentraliseerd archiefdepot.

  • archiefboeken
Toon vergrote weergave in een popup (archiefboeken)
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?