Roeselaarse inwoners voelen zich bij de gelukkigste van Vlaanderen

16 juni 2021

Uit de Stadsmonitor blijkt dat 84 procent van de Roeselarenaren gelukkig is in de stad

“In welke mate ben je tevreden over jouw stad?”: Dat is een van de vragen die is opgenomen in de Gemeente-Stadsmonitor van de Vlaamse overheid waarin wordt gepeild naar de tevredenheid van de inwoners. In het geval van Roeselare antwoordden onze bevraagde inwoners met een overgrote meerderheid volmondig ‘ja’ en daarmee behoren we tot de top in Vlaanderen.

De Stadsmonitor brengt Roeselare in kaart

De driejaarlijkse Stadsmonitor brengt het leven in de 13 centrumsteden in kaart aan de hand van een vragenlijst bij meer dan 150 000 Vlamingen en data uit andere Vlaamse en federale bronnen. De vragenlijst werd uitgestuurd in het najaar van 2020 (merk op: volop in de coronaperiode). De resultaten werden op woensdag 16 juni bekendgemaakt.

Meer dan 300 cijfers samengevat in 13 thema’s (zoals onderwijs, mobiliteit, ondernemen, zorg en gezondheid en armoede) geven een inkijk in het leven in Roeselare. Een van de voornaamste conclusies is dat een grote meerderheid van de burgers graag in Roeselare woont, werkt en leeft. Elke editie gaat Roeselare erop vooruit en dat is ook nu het geval.

“Roeselare is een van de snelst groeiende centrumsteden en toch zijn we op alle vlakken een leefbare en duurzame stad, waar het goed wonen en werken is. De waardering van de inwoners die we lezen in de resultaten van de stadsmonitor zijn een duw in de rug. Dat betekent dat we met z’n allen goed bezig zijn. Op dat elan doen we oltegoare voort. “

Burgemeester Kris Declercq

Roeselare blijft een van de snelst groeiende centrumsteden, dit jaar na Sint-Niklaas en Turnhout. Het inwonersaantal groeide met 5 procent in 5 jaar. Daarvan woont ruim de helft van de Roeselarenaars in een gezin met kinderen. 15 procent van de Roeselarenaars woont alleen. Een opvallend cijfer: 79 procent is de voorbije 10 jaar niet verhuisd. Dat betekent dus dat de bevolking in de lift zit, maar standvastig blijft.

Stijgend vertrouwen in het stadsbestuur en politiezone

De stadsmonitor onderzoekt ook hoe hoog het vertrouwen in de overheid is. Terwijl het vertrouwen in Vlaamse en federale overheid daalt, stijgt het vertrouwen in het lokale bestuur #VANRSL opnieuw sterk. De Roeselarenaar geeft communicatie en participatie een uitstekend rapport en waardeert de (digitale) dienstverlening (onder andere via het meldpunt 1788). Die trend zet zich door in het vertrouwen in de lokale politiezone RIHO, dat het sterkst stijgt ten opzichte van de andere centrumsteden.

Het leven is goed en betaalbaar in Roeselare

Roeselare zet sterk in op leefbaarheid voor iedereen en dat loont. De Roeselarenaar is tevreden over wonen, de buurt, de stad, pleinen en parken en de netheid van straten, zo leren de data uit de stadsmonitor, al blijft de Roeselarenaar ijveren voor meer groen.

Er is een grote tevredenheid van de inwoner op vele thema’s:

 • Zorg en gezondheid: De Roeselarenaar waardeert de (betaalbare) gezondheidsvoorzieningen (94 procent geeft aan tevreden te zijn), kinderopvang (74 procent) en voorzieningen voor ouderen (80 procent) en onderscheidt zich hierbij van de andere centrumsteden.
   
 • Vrije tijd:
  • De Roeselarenaar waardeert de horeca- en winkelvoorzieningen. Met 87% procent zijn we met de tevredenheid over het winkelaanbod zelfs koploper bij de Vlaamse centrumsteden. Roeselare investeert sterk in shopping en beleving en dat toont zich in de resultaten.
  • De waardering voor de bibliotheek behoort tot een van de hoogste van Vlaanderen en hiermee wordt bevestigd dat ARhus toonaangevend is in Vlaanderen.
  • 1 op 2 Roeselarenaars vindt vlot de weg naar cultuur binnen de stad.
  • De appreciatie voor ontspanningsplekken voor kinderen tot jongeren (zoals speelpleinen) is met 18 procent sterk gestegen.  
  • De tevredenheid over sportvoorzieningen is sterk gegroeid en geeft de stad een plaats in de topgroep van de centrumsteden.
 • Onderwijs
  • Roeselare is erg tevreden over het onderwijs. Met 93 procent halen we, na Brugge, de hoogste tevredenheidsgraad.
    
 • Ondernemen en werk:
  • De werkzaamheidsgraad (dus mensen aan het werk) in Roeselare is het hoogst van alle centrumsteden en de werkzoekendegraad laag.
  • 1 op 2 Roeselarenaars geeft ook aan in eigen stad te werken.
    
 • Wonen:
  • Roeselare blijft een betaalbare stad om in te wonen. Het aandeel eigenaars van een woning is hoog in en de aankoopprijzen zijn voor woningen en appartementen zijn haalbaar. In Roeselare is er een erg laag cijfer voor burgers met betalingsproblemen over wonen – wat niet wegneemt dat de Stad blijft aandacht hebben voor wie het moeilijk heeft.
  • De appreciatie van de netheid van straten, pleinen en voetpaden stijgt met 5 procent. Ook de waardering voor de aanleg van parken (84 procent) en de uitstraling van monumenten en gebouwen in de stad (75 procent) stijgt.
  • De Roeselarenaar is erg tevreden over de huisvuilvoorzieningen in de stad.
    
 • Klimaat en milieu:
  • Het bezit van een elektrische fiets stijgt enorm in Roeselare, net als overal in Vlaanderen. Tegelijk blijft het bezit van een wagen hoog.
  • Inwoners van Roeselare zochten minder vaak het groen op (in bos, park of groenzone) in de eigen of in een ander gemeente. Ze zijn ook minder tevreden over de natuur- en groenvoorzieningen. 
  • Roeselare is koploper van het aandeel zonnepanelen per inwoner. Erg veel woningen in Roeselare zijn energiezuinig of energierecupererend (veruit beste score van de centrumsteden).De Roeselarenaar koopt volop lokaal geteelde groenten en fruit. Milieubewust handelen (zoals de aankoop van fairtrade producten, vegetarisch eten, kraantjeswater drinken, …) kan beter als je dat vergelijkt met de andere centrumsteden.
    

Samen maken we Roeselare

Roeselarenaars zijn tevreden over het contact in de buurt en voelen zich thuis in de stad en in de deelgemeenten. De cijfers in de stadsmonitor bevestigen het actieve buurtnetwerk, verenigingsleven en vrijwilligerswerk. De stadsmonitor leert bovendien dat er weinig buurthinder en buurtproblemen zijn ten opzichte van de andere centrumsteden.

De Stadsmonitor levert een uniek beeld op van wat er leeft in onze stad. Deze data gebruikt Roeselare om bij te leren. De stad telt ook uitdagingen, dit op vlak van klimaat en groen en onze houding naar inwoners met een andere herkomst.

Deze resultaten bevestigen de ambities van Roeselare om het beter te doen op deze vlakken. De Stad pikte al eerder dit signaal op en maakte de afgelopen jaren budget vrij en zette acties op om te werken aan een meer diverse, groene en duurzame stad. Dat blijft Roeselare in de toekomst ook doen, onder andere met het samenlevingsplan (met rechten en plichten voor onze inwoners) dat de Stad dit najaar lanceert. Met de acties onder de vlag van de Klimaatswitch (zoals de 100 000 extra bomen) zet Roeselare in op een stad die vriendelijk is voor de luchtwegen, groener is, veiliger, met meer aangename plaatsen, … .

10 opvallende cijfers uit de Stadsmonitor

 1. 84 procent van de Roeselarenaars voelt zich gelukkig.
 2. Het vertrouwen in het bestuur en in de lokale politie is opnieuw sterk gestegen, terwijl het vertrouwen in de federale en Vlaamse overheid afkolft. Roeselare behoort met Leuven en Brugge tot de kopgroep van de centrumsteden.
 3. Korte verplaatsingen met de fiets of te voet stegen licht, het autobezit blijft hoog. Dé opvallendste stijger (met 18 procent) in de mobiliteit van de Roeselarenaar sinds 2017 is de elektrische fiets.
 4. Roeselare krijgt een topscore op werk en economie. De werkzaamheidsgraad, dus hoeveel mensen aan het werk zijn, is het hoogste van alle centrumsteden.
 5. De Roeselarenaar smaakt het aanbod van de horeca en de handelaars. De tevredenheidsscore over de winkels is de hoogste van alle centrumsteden.
 6. De inwoners moeten stappen zetten in milieubewust handelen, maar onze energiebewuste woningen scoren alvast hoog in Vlaanderen: Roeselare heeft het meeste aantal zonnepanelen per 1000 inwoners van alle centrumsteden. Bovendien zijn erg veel woningen in Roeselare energiezuinig of energierecupererend.
 7. 93% van de Roeselarenaars is tevreden met het onderwijs en behoort, net zoals de tevredenheid over kinderopvang (74%) tot de top van Vlaanderen.
 8. De appreciatie voor ontspanningsplekken voor kinderen tot jongeren (zoals speelpleinen) is met 18 procent sterk gestegen. 
 9. De waardering voor de netheid van straten, pleinen en voetpaden is met 5 % gestegen (met 73 procent halen we de tweede hoogste score in Vlaanderen).
 10. Roeselare kent met 5 procent de derde sterkste groei van het aantal inwoners, waardoor de bevolkingsdichtheid ook stijgt.

Meer weten over de stadsmonitor? Duik in de cijfers over Roeselare op www.roeselare.incijfers.be  (beschikbaar vanaf 16 juni in de namiddag).

Lees meer artikels over:

 • Infographic met 8 opvallende cijfers uit de stadsmonitor 2020
Toon vergrote weergave in een popup (Infographic met 8 opvallende cijfers uit de stadsmonitor 2020)
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?