Roeselare voor 90% aangesloten op rioleringsnetwerk

24 november 2020

Stad Roeselare werkte de afgelopen decennia aan de uitvoering van het Gemeentelijk Uitvoeringsplan (GUP). Daarin staat welke straten nog rioleringen moeten krijgen. Jaar na jaar worden er projecten afgewerkt waardoor de Stad Roeselare stapsgewijs de verplichte doelstellingen realiseert. Daarvoor worden jaarlijks de nodige middelen ingezet. 

Als stad kende Roeselare historisch al het gebruik van centrale riolering. Dit werd aangelegd omdat er veel mensen dicht bijeen woonden en ze op die manier hun afvalwater konden lozen. In het centrum zijn de rioleringen aangesloten op het zuiveringsstation. In het landelijk buitengebied wonen mensen verder van elkaar en was dit minder gekend. Het is dan ook net in dat buitengebied waar er nu nog investeringen nodig zijn. Sommige straten zijn nog niet aangesloten op de riolering. De huidige situatie in Roeselare is goed, maar we zijn er nog niet helemaal.

De komende jaren werkt Roeselare verder aan de uitbouw van het rioleringsnet en individuele behandelingsinstallaties. Deze laatste zijn bedoeld voor huishoudens waar er volgens het zoneringsplan een individuele zuivering geplaatst moet worden omdat ze niet aangesloten kunnen worden op de riolering.

Vergeleken met de algemene situatie in Vlaanderen, doet Roeselare het helemaal niet slecht. Op basis van de rapportage van de Stad, maakt de Vlaamse Milieumaatschappij jaarlijks een overzicht van de situatie.

Quote schepen Vanwalleghem - “Het behalen van een volledige zuivering is niet zo eenvoudig als het lijkt. De werken brengen altijd hinder met zich mee en rioleringsprojecten zijn vaak complexe dossiers. Toch hebben, dankzij de inzet van de afgelopen jaren, in Roeselare al een rioleringsgraad van 90%. De komende jaren zullen er nog projecten worden uitgevoerd om te voldoen aan alle opgelegde doelstellingen.”

De rioleringsgraad afvalwater voor Roeselare (december 2019)

  • 90,83 % van de Roeselaarse inwoners zijn aangesloten op de openbare riolering (t.o.v. het totaal aantal inwoners van Roeselare).
  • In Roeselare zijn er 450 individuele behandelingsinstallaties (IBA’s). Deze installaties zijn voor huishoudens die niet kunnen aangesloten worden op de riolering.

 

Zuiveringsgraad afvalwater Roeselare

  • 89,92 % van de Roeselaarse inwoners is aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie (t.o.v. het totaal aantal inwoners van Roeselare).
  • rioleringswerken
Toon vergrote weergave in een popup (rioleringswerken)
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?