Update brand Belcroom Roeselare: Afschaling van provinciale fase naar gemeentelijke fase (vanaf vrijdag 16 oktober om 16u00)

16 oktober 2020

In de nacht van zaterdag op zondag 11 oktober 2020 was er een zware brand in het bedrijf Belcroom in Roeselare. De firma brandde volledig uit. Vermits het om een metaalverwerkend bedrijf gaat, had dit water- en milieuverontreiniging tot gevolg.In overleg met de burgemeester van Roeselare besliste de gouverneur op 11 oktober om op te schalen naar het provinciale niveau.  Deze beslissing kwam er om de vervuiling van de waterlopen mee op te volgen en de nodige provinciale maatregelen te nemen door een captatieverbod op te leggen.

Ondertussen is de situatie ter plaatse onder controle: de externe uitstroom uit het bedrijf is gestopt, de saneringsplannen worden concreter, de staalnames  van de vervuilde waterlopen en de bodem in de perimeter, worden nauwgezet opgevolgd. De resultaten evolueren verder gunstig.De gouverneur is dan ook van oordeel dat een provinciale fase niet langer nodig is en de situatie terug onder leiding van de burgemeester van Roeselare, samen met vertegenwoordigers van de hulpdiensten, kan overgedragen worden en dit vanaf vrijdag 16 oktober om 16u00.

Dagelijks gebeuren er staalnames op de waterlopen. Die gaan de goede richting uit. De metaalwaarden in de waterlopen dalen. Men wacht nog wel de resultaten van de staalnames van het slib op de bodem van de Mandel af. Tot deze bekend zijn en niet goed blijken, blijft het captatieverbod van toepassing.

Ook de bodemstalen in de perimeter worden nauwgezet opgevolgd. Bewoners van de perimeter moeten de toekomstige richtlijnen van de gemeentelijke crisiscentrum opvolgen. Tot dan mag men in die perimeter nog steeds geen regenwater gebruiker (met uitzondering van voor het spoelen van het toilet) en is gebruik van groenten en fruit uit de eigen tuin verboden.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?