Overzicht wegenwerken

Openingsuren & contact

Beleidsontwikkeling Ruimte

Openingsuren

Vandaag: tot (enkel telefonisch) en van tot (enkel telefonisch)
Morgen:Gesloten
Telefoon1788
1788 [at] roeselare.be

Wegenwerken zijn vaak afhankelijk van de weersomstandigheden.

We proberen altijd om een zo precies mogelijke timing mee te geven. Maar onverwachte zaken of slecht weer kunnen voor vertraging zorgen. 
De signalisatie ter plaatse is altijd de meest juiste. 

Arme-Klarenstraat

Vanaf maandag 8 april wordt er in de Arme-Klarenstraat gewerkt aan de groenzones. Deze werken gebeuren met een mobiele kraan. Doorgaand verkeer blijft steeds mogelijk.

Armoedestraat

In de Armoedestraat liggen er al deels nieuwe fietspaden. De ontbrekende stukken worden aangepakt.

Aan de kant van de bedrijven wordt het fietspad afgewerkt tot aan de Oekensestraat. Aan de kant van de Rijksweg wordt er nog een stukje fietspad aangelegd en komt er een nieuwe parkeerstrook, aangelegd met grasbeton.

Deze werken starten vermoedelijk vanaf maandag 8 april. De aanleg duurt 3 à 4 weken. Nadien moet het beton een viertal weken uitharden en drogen vooraleer je er over kan rijden.

Tijdens de uitvoering geldt er in de Armoedestraat eenrichtingsverkeer in de richting van de Kwadestraat.

Bollenstraat

Vanaf donderdag 11 april tot en met vrijdag 26 april wordt het voetpad aangepast ter hoogte van huisnummer 44A. De uitstulping wordt weggenomen. 

Er wordt een omleiding voorzien via de Rijselstraat.

Botermarkt

De Botermarkt is momenteel werfzone voor het nieuwe stadhuis. Door de werfzone te centraliseren op één plein worden de Grote Markt en de omliggende straten gevrijwaard. Je kan nog ongehinderd te voet of met de fiets naar de handelaars en cafés aan de Botermarkt.

Gitsestraat

De Gitsestraat krijgt een volledig nieuwe heraanleg: gescheiden rioleringsstelsel en een fietsveilige, groene herinrichting. Dit is in het kader van Godelieve Leeft!. Zo neemt de Stad actie tegen wateroverlast in de buurt. 

Graankaai

Op dinsdag 23 april wordt er gewerkt in de Graankaai, tussen de Maïslaan en de Rumbeeksegravier. Er wordt een transportband gereinigd over de weg. Plaatselijk verkeer blijft wel mogelijk.

Heropbouwstraat

Vanaf maandag 8 april tot en met vrijdag 3 mei wordt er gewerkt aan het kruispunt van de Heropbouwstraat met de Vijfwegenstraat. Fluvius breidt hun 400 V uit en ze vervangen MS-kabels. Er is nauwelijks hinder.

Het verkeer in de Vijfwegenstraat richting Rumbeke volgt een korte omleiding via Wallemeers naar de Zuidmolenstraat.

Hoge-Barrierestraat

Vanaf maandag 15 april tot en met vrijdag 3 mei wordt er gewerkt in de Hoge-Barrierestraat ter hoogte van huisnummer 11. Dit komt door een rioolherstel en het asfalteren van de straat.

Kazandstraat

Huidige fase: Tussen Aakstraat en Mandellaan leggen de nutsmaatschappijen nieuwe leidingen aan.

Als dat klaar is, wordt er verder gewerkt in het deel tussen de Schaapbruggestraat en Aakstraat. Dat gaat om aanleg van funderingen, borduren en trottoirs, groenstroken, parkeervakken en een nieuwe rijweg.

Het einde van de werken is voorzien eind augustus 2024.

Hier vind je de bewonersbrief terug.

Mandellaan

Veiliger voor fietsers aan de Mandellaan-Trakelweg

Op de Trakelweg voorzien we een extra fietslicht en opstelvak. Zo kunnen fietsers vanuit de Mandellaan (kant Beveren) veiliger in twee fases oversteken naar de Kolenkaai.

Dit wordt wellicht op dinsdag 23 april uitgevoerd, buiten de spitsuren. Het verkeer zal altijd door kunnen.

Wel zullen de verkeerslichten vermoedelijk gedurende een kwartier niet werken. Dan heeft de Mandellaan voorrang op beide kruispunten (Mandellaan/Trakelweg/Kolenkaai en Mandellaan/Kaaistraat/Beurtkaai).

Bedankt om extra voorzichtig te zijn en goed uit te kijken.

Moermanpark

Vanaf maandag 8 januari starten de werken aan de Moermanparking.

Meer info over de werken vind je hier terug.

Motestraat

Op dinsdag 9, maandag 15 en donderdag 18 april wordt er om 13 uur gewerkt in de Motestraat ter hoogte van huisnummer 17. Dit komt door de plaatsing van een betonpomp. De werken duren telkens ongeveer een uur. 

Roelevard

De voortgang van de werken lees je in de Roelevard gazet.

Fietspaden aan Roelevard

Van dinsdag 2 april tot eind mei worden er nieuwe fietspaden aangelegd rond de site van Roelevard, aan de kant van de St. Amandsstraat.

Voor auto’s is er geen hinder. Fietsers moeten tijdelijk in het stuk tussen het viaduct en de verkeerslichten aan het Stationsplein, aan de kant van het Stationsplein rijden.

Stationsplein vergroening

Vanaf maandag 20 november starten de vergroeningswerken op het Stationsplein. 

Meer info over de werken vind je hier terug.

Wijnendalestraat

We vernieuwen in de Wijnendalestraat de riolering en de bovenbouw tussen de Deken Wallaertstraat en de Kouterweg. Het kruispunt met de Kouterweg wordt wellicht vanaf maandag 5 februari afgesloten. Je volgt dan een omleiding via de Onledegoedstraat. Hier vind je het omleidingsplan terug.

De bewonersbrief vind je hier terug.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?