Studiedag digitaal welzijn - 9 mei 2023

1 Februari 2023

Onze leefwereld wordt steeds digitaler, de rol van multimedia en sociale media wordt ook steeds groter in ons leven. Dit biedt zowel kansen als uitdagingen, voor onszelf als voor professionals maar ook voor de diverse doelgroepen waarmee we werken. Ben jij nog mee met de nieuwste online trends en apps? Kunnen we onze jongeren weerbaar maken in deze digitale wereld en hoe voeden we hen op tot de mediawijze burgers van de toekomst?

Op dinsdag 9 mei nodigt stad Roeselare jou uit op de studiedag over digitaal welzijn. Samen met experts staan we stil bij deze digitale wereld, de snelle evoluties hierin en handvaten om hiermee om te gaan.

Programma

9 uur: Onthaal 

9.30 uur: Verwelkoming

9.40 uur: Digitale balans - gezond leven in een digitale wereld

Dr. Tony Van Rooij (Trimbos Instituut Nederland)

Hoeveel schermtijd is te veel? Hoeveel beweging heb je nodig naast die schermtijd? Wetenschappers en professionals hebben nog te weinig grip op de gezondheidseffecten van schermgedrag. Daarom sloegen het Nederlandse Trimbos Instituut en Netwerk Mediawijsheid in 2019 de handen ineen om op een wetenschappelijk onderbouwde manier meer grip te krijgen op gezond gedrag in een digitale leefwereld. Op basis hiervan ontwikkelden ze samen het Digitale Balans Model ontwikkeld om na te denken over een gezonde balans, met en zonder digitale media. Het model helpt je om je tijd in te delen zodat jij je er goed en gezond bij voelt, deze balans is voor iedereen anders.

11.15 uur: Workshop naar keuze:

Klikken doet kicken

Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Largo:

CCG Largo laat je kennis maken met de soorten games, hoe games zich ontwikkeld hebben en of de vele, vaak negatieve, verhalen over gamen, apps en schermtijd eigenlijk waar zijn. Er wordt stilgestaan bij het verslavende effect ervan en wanneer het te veel is. CGG reikt kaders aan voor digitaal opvoeden thuis en op school, dit via concrete handvatten, tools en tips om hier best mee om te gaan en hoe je hierover in gesprek kan gaan. I.s.m. Stad Roeselare biedt CGG Largo ook het traject ‘klikken doet kicken’ aan voor de eerste graad SO en beschikken ze binnen hun vroeginterventieproject ’t Circuit over een groep gamen waar jongeren en hun ouders terecht kunnen.

Het nieuwe 'online'

Digisaurs:

In sneltreinvaart leer je alles over de meest recente bevindingen over de digitale leefwereld van kinderen en jongeren. Welke platformen zijn er nu hip? Waar komt hun aantrekkingskracht vandaan en wat vinden jongeren over deze platformen? Digisaurus leerde er alles van door hierover met jongeren in gesprek te gaan.

Apestaartjaren

Mediaraven:

Het Apestaartjarenonderzoek tracht diverse digitale fenomenen in kaart te brengen om onze kennis hierover te verbeteren. Naast mediagebruik en -bezit worden ook fenomenen zoals privacy, sexting en rolmodellen bevraagd. Mediaraven reikt op basis van deze cijfers handvaten aan om als beleidsmaker, leerkracht of jeugdwerker aan de slag te gaan met online kansen en uitdagingen.

EDUbox Sociale Media

Stad Roeselare - Isolde Dubus | Consulent (de)radicalisering

Met deze EDUbox kan je jongeren de achterliggende mechanismen van sociale media laten ontdekken en krijgen ze inzicht hoe ze zich online weerbaarder kunnen opstellen. Via de EDUbox leren ze bij over gepersonaliseerde content, sociale bevestiging en de gevolgen van sociale media op lichaam & geest. De EDUbox geeft ook tips om bewuster om te gaan met sociale media.

12.15 uur: Afsluitende receptie met inspiratiemarkt

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?