Veiligheidsberoepen en veiligheidsbeleid in de kijker

7 september 2023

Een veilige en propere stad. Da’s één van de prioriteiten uit het bestuursakkoord van de Stad. Op de Veiligheidsdag van 10 september zetten we de veiligheidsberoepen in de kijker. Naar aanleiding van die gezinsdag, benadrukken we een aantal prioriteiten die ook door de inwoners als storend worden ervaren. De aanpak gebeurt samen met onze inwoners, in partnerschap met onze politiediensten, brandweer, samenlevingsdienst en Gemeenschapswachten.

De inwoner #VANRSL stoort zich het meest aan te snel verkeer en een gebrek aan netheid (cijfers uit de nationale veiligheidsmonitor 2021).  Twee thema’s waar de Stadsdiensten in samenwerking met de Politiezone RIHO sterk op inzetten. Een nette, aangename, veilige samenleving is de verantwoordelijkheid van iedereen samen. 

Daarnaast vormen ook de aanpak van overlast, maar ook nieuwe fenomenen zoals cybercriminaliteit aandachtspunten.

Recente cijfers uit de criminaliteitsbarometer en de GAS-aanpak wijzen bovendien uit dat de samenhang tussen preventie, sensibilisering en sanctionering vruchten afwerpt.

De Roeselarenaar toont zich tevreden over het politiewerk.

In het bericht in bijlage gaan we dieper in op de verschillende veiligheidsdomeinen: vaststellingen en aanpak.

  • 3 kinderen in pak van politie, brandweer, gemeenschapswacht
Toon vergrote weergave in een popup (3 kinderen in pak van politie, brandweer, gemeenschapswacht)
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?