Werken Diksmuidsesteenweg

24 Februari 2023

Huidige fase van de werken 

Vanaf 1 maart tot begin april wordt het kruispunt met de Oostnieuwkerksesteenweg tijdelijk afgesloten. Je leest alle info in de bewonersbrief. Daarna gebeuren de nutswerken in het stuk tot aan de Rijksweg, vermoedelijk tot juli 2023. 

Op de kaart zie je welke richtingen er mogelijk blijven.  

  • Rood = werkzone. Niet parkeren en niet rijden.  
  • Blauw = omleiding voor fietsers via de Kanunnik Duboisstraat en Jezuïetengoed.  
  • Groen = mogelijk voor autoverkeer  
     

Met de auto kan je in beide richtingen rijden tussen de Rijksweg en het kruispunt. In de Weststraat is er plaatselijk verkeer toegelaten. 

Komende van de Rijksweg rijd je best via de Hoogleedsesteenweg of Groenestraat naar het centrum van de stad.

plan diksmuidsesteenweg

Waarom zijn de werken nodig? 

Actie tegen wateroverlast 

De Klauwaertsbeek kronkelt langs de Diksmuidsesteenweg en door enkele wijken. De beek, die via de Mandel verder vloeit naar de Grote Bassin, werd doorheen de jaren geteisterd door vervuiling. 

Stad Roeselare, Aquafin en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) willen die vervuiling stoppen. Daarom gebeuren er saneringswerken. Saneren betekent het vuilwater van de beek halen en dat doen we onder andere door een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen.   

Veilige fietspaden en meer groen 

Na de rioleringswerken krijgt de Diksmuidsesteenweg een veilige, groene heraanleg. Fietsers zullen er veilig rijden op aparte fietspaden. De Provincie West-Vlaanderen investeert mee. De voetpaden worden breder en we vervangen beton door plantvakken en bomen. 

Andere werken in de buurt  

Daar waar de Klauwaertsbeek langs het fietspad tussen de Kannunik Duboisstraat en de Westlaan stroomt, legt Aquafin een collector aan.   

In een aantal straten die ook aansluiten op de Klauwaertsbeek, zal er een gescheiden riolering worden aangelegd. Nadien wordt de weg terug hersteld in de oorspronkelijke staat. Je leest er meer over in de krant, die in juni 2021 bij inwoners in de bus viel.

diksmuidsesteenwegdiksmuidsesteenweg

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?