Werken Diksmuidsesteenweg

5 juli 2023

Huidige fase van de werken

Omleidingen:

 

Richting Westlaan:

  • Fietsers volgen een omleiding via Smedenstraat en ’t Hoog Stuk.
  • Auto’s kunnen door tot aan de Westlaan.

Richting Rijksweg:

  • Fietsers kunnen via het fietspad in de Diksmuidsesteenweg tot aan de Rijksweg.
  • Auto’s volgen een omleiding via de Oostnieuwkerksesteenweg.

De Parking Schiervelde blijft bereikbaar vanuit de Rijksweg.

 

Omleiding Diksmuidsesteenweg fase 3 - na bouwverlof

Waarom zijn de werken nodig? 

Actie tegen wateroverlast 

De Klauwaertsbeek kronkelt langs de Diksmuidsesteenweg en door enkele wijken. De beek, die via de Mandel verder vloeit naar de Grote Bassin, werd doorheen de jaren geteisterd door vervuiling. 

Stad Roeselare, Aquafin en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) willen die vervuiling stoppen. Daarom gebeuren er saneringswerken. Saneren betekent het vuilwater van de beek halen en dat doen we onder andere door een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen.   

Veilige fietspaden en meer groen 

Na de rioleringswerken krijgt de Diksmuidsesteenweg een veilige, groene heraanleg. Fietsers zullen er veilig rijden op aparte fietspaden. De Provincie West-Vlaanderen investeert mee. De voetpaden worden breder en we vervangen beton door plantvakken en bomen. 

Andere werken in de buurt  

Daar waar de Klauwaertsbeek langs het fietspad tussen de Kannunik Duboisstraat en de Westlaan stroomt, legt Aquafin een collector aan.   

In een aantal straten die ook aansluiten op de Klauwaertsbeek, zal er een gescheiden riolering worden aangelegd. Nadien wordt de weg terug hersteld in de oorspronkelijke staat. Je leest er meer over in de krant, die in juni 2021 bij inwoners in de bus viel.

diksmuidsesteenweg diksmuidsesteenweg

Start weg- en rioleringswerken ten vroegste zomer 2024

Begin dit jaar informeerden we je dat de rioleringswerken vermoedelijk vanaf augustus 2023 zouden starten in de Diksmuidsesteenweg tussen de Rijksweg en de Westlaan. Dit blijkt nu niet langer realistisch.

Er zijn nog een aantal technische aanpassingen nodig aan de aanvraag van de omgevingsvergunning. Daardoor kan de vergunning niet meteen afgeleverd worden en kunnen de werken voorlopig niet starten. 

Het is onmogelijk om op vandaag een nieuwe concrete startdatum te geven. Rekening houdende met de doorlooptijd van zo'n groot dossier (aanvraag omgevingsvergunning, openbaar onderzoek, goedkeuring, ...) gaan we er van uit dat dit niet voor de zomer van 2024 zal zijn.

Het is wel mogelijk dat er in de loop van 2024 enkele beperkte nutswerken gebeuren in die straten waar de Klauwaertsbeek kronkelt. Deze werken zullen echter zeer lokaal zijn, met weinig hinder.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?