Word jij onze Cultureel Ambassadeur 2023-2025?

20 maart 2023

Genieten jouw culturele prestaties, deze van jouw vereniging of organisatie erkenning buiten de stadsgrenzen? Behaalde je nationale of internationale prijzen, of krijg je opdrachten in binnen- en buitenland door erkende kunstinstellingen of culturele organisaties? Zet je met jouw kunst- of cultureel werk een unieke stempel of bied je een betekenisvolle meerwaarde aan het algemene kunst- en cultuurlandschap?

Volmondig ja? Dan ben jij misschien de geknipte kandidaat om Cultureel Ambassadeur voor Roeselare 2023-2025 te worden! Je zal je in mooi gezelschap bevinden, met 8 huidige en 14 vroegere Cultureel Ambassadeurs.

Zowel professionele als niet-professionele kunstenaars, artiesten, verenigingen, enz. kunnen zich kandidaat stellen. Als Cultureel Ambassadeur krijg je, naast de felbegeerde titel die voor drie jaar geldt, ook publiciteit via de stedelijke communicatiekanalen.

Wens je daarnaast een project (bijv. productie, kunstproject, enz.) op te starten waarmee je het imago van de stad Roeselare uitdraagt? Waarbij je ook kwaliteit en vernieuwing nastreeft over de regiogrenzen heen? Dan maak je ook kans op een ondersteunende subsidie.

Stel je vóór 30 april 2023 kandidaat via het aanvraagformulier. De criteria en voorwaarden om de titel of de projectsubsidie te bekomen, zijn terug te vinden in het reglement voor toekenning titel en subsidie Cultureel Ambassadeur Roeselare.

De dienst Publiekswerking kijkt of jouw aanvraag voldoet aan de voorwaarden en legt ze voor advies voor aan de Cultuur- en Erfgoedraad. We nodigen je vervolgens uit om de aanvraag toe te lichten en te motiveren. Uiteindelijk beslist het college van burgemeester en schepenen om de titel of titel én subsidie toe te kennen of niet.

Zit je met vragen over het indienen van jouw kandidatuur, maak dan gerust een afspraak via vrijetijd [at] roeselare.be.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?