Overzicht digitaal loket

Hier vind je een totaaloverzicht van de producten en diensten die je online kan regelen, aanvragen of doorgeven aan de Stad. 

Overzicht online producten en diensten

Typ een zoekwoord in het zoekveld om sneller een product of dienst terug te vinden in de lijst

Titel Link
Aangifte permanente reclameborden Vraag online aan of Bekijk extra info
Aangifte schade aan openbaar domein Vraag online aan of Bekijk extra info
Aangifte schade burgerlijke aansprakelijkheid Vraag online aan of Bekijk extra info
Aangifte van een adreswijziging Vraag online aan of Bekijk extra info
Aangifte van een overlijden Vraag online aan
Aangifte van een overlijden Vraag online aan of Bekijk extra info
Aangifte van wettelijk samenwonen Vraag online aan of Bekijk extra info
Aankondigingsborden plaatsen Vraag online aan of Bekijk extra info
Aanleggen of aanpassen van voetpad of oprit Vraag online aan of Bekijk extra info
Aanvraag opname wachtlijst voor de openbare markt Vraag online aan of Bekijk extra info
Aanvraag van een reistoelating voor minderjarigen Vraag online aan of Bekijk extra info
Aanvraag van een uittreksel uit het strafregister (bewijs goed gedrag en zeden) Vraag online aan of Bekijk extra info
Aanvraag van een verlenging concessie Vraag online aan
Afschrift akte toekennen van Belgische nationaliteit Vraag online aan
Afschrift akte van naamwijziging Vraag online aan
Afschrift akte verkrijgen Belgische nationaliteit Vraag online aan
Akte van adoptie Vraag online aan of Bekijk extra info
Akte van Belgische nationaliteit Vraag online aan of Bekijk extra info
Attest van Belgische nationaliteit Vraag online aan of Bekijk extra info
Attest van verblijf en nationaliteit Vraag online aan of Bekijk extra info
Attest van verblijf voor een huwelijk Vraag online aan of Bekijk extra info
Attest wijze van teraardebestelling Vraag online aan of Bekijk extra info
Bedeling flyers en promotiemateriaal Vraag online aan of Bekijk extra info
Bestuursdocumenten inkijken (openbaarheid van bestuur) Vraag online aan of Bekijk extra info
Bewijs gezinssamenstelling Vraag online aan of Bekijk extra info
Bewijs van leven Vraag online aan of Bekijk extra info
Bewijs van wettelijke samenwoning Vraag online aan of Bekijk extra info
Bewijs van woonst Vraag online aan of Bekijk extra info
Bewijs van woonst met historiek van adressen Vraag online aan of Bekijk extra info
Compensatie administratieve adreswijziging Vraag online aan of Bekijk extra info
Echtscheidingsakte Vraag online aan of Bekijk extra info
Erkenning van een kind voor of na de geboorte Vraag online aan of Bekijk extra info
Evenement aanvragen Vraag online aan of Bekijk extra info
Geboorteakte Vraag online aan of Bekijk extra info
Horecavergunning Vraag online aan of Bekijk extra info
Horecavergunning aanvragen Vraag online aan
Huisvestingssubsidie voor verenigingen Vraag online aan of Bekijk extra info
Huren van een sportzaal Vraag online aan
Huren van materiaal Vraag online aan
Huwelijksakte Vraag online aan of Bekijk extra info
Inlichtingenformulier vastgoedinformatie (notarisformulier) Vraag online aan of Bekijk extra info
Inschrijving voor activiteiten, lessenreeksen en evenementen Vraag online aan
Inschrijving voor kampen en speelpleinwerking Vraag online aan
Internationaal (meertalig) uittreksel / akte Vraag online aan
Keuze van de familienaam Vraag online aan of Bekijk extra info
Openblijven na sluitingsuur Vraag online aan of Bekijk extra info
Orgaandonatie (verklaring donatie menselijk lichaamsmateriaal) Vraag online aan
Overlijdensakte Vraag online aan of Bekijk extra info
Parkeerplaats voor personen met een handicap Vraag online aan of Bekijk extra info
Parkeerplaats zorgverstrekkers voor of op jouw inrit Vraag online aan of Bekijk extra info
PIN- en PUK-code: aanvraag of activering Vraag online aan
Plaatsen stoepborden en uitstallen van koopwaren (1 januari tem 31 december 2023) Vraag online aan
Plan Roeselare Ondernemen Vraag online aan of Bekijk extra info
Polio-inenting Vraag online aan
Premie afkoppeling afval- en regenwater Vraag online aan of Bekijk extra info
Reclamedrukwerk: aangifte huis-aan-huisverspreiding Vraag online aan of Bekijk extra info
Reserveren/huren van zalen Vraag online aan
Schattingscommissie aanvragen Vraag online aan of Bekijk extra info
Spontaan solliciteren Vraag online aan
Standplaats op de kermis Vraag online aan of Bekijk extra info
Subsidie groenbemester Vraag online aan of Bekijk extra info
Subsidie grondontleding Vraag online aan of Bekijk extra info
Subsidie plaatsen IBA Vraag online aan of Bekijk extra info
Subsidie voor jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren Vraag online aan of Bekijk extra info
Subsidie voor kinderopvanginitiatieven Vraag online aan of Bekijk extra info
Subsidie voor knotten van wilgen of scheren van haag Vraag online aan of Bekijk extra info
Subsidie voor vrijwilligerswerk in consultatiebureaus voor het jonge kind Vraag online aan
Subsidie voor zwaluwnesten Vraag online aan of Bekijk extra info
Subsidiering handelaars en horeca (verenigingen) Vraag online aan of Bekijk extra info
Tijdelijke wegwijzers plaatsen Vraag online aan of Bekijk extra info
Tombola Vraag online aan of Bekijk extra info
Uittreksel uit het bevolkingsregister Vraag online aan of Bekijk extra info
Vergunning niet-commerciële verkoop Vraag online aan of Bekijk extra info
Vergunning om koopwaar en voorwerpen uit te stallen op openbaar domein Vraag online aan of Bekijk extra info
Vergunning/toelating inname openbaar domein Vraag online aan of Bekijk extra info
Verhuis naar het buitenland Vraag online aan of Bekijk extra info
Verlenging concessie 15 jaar Vraag online aan
Verlenging concessie 25 jaar Vraag online aan
Verlenging concessie 30 jaar Vraag online aan
Verlenging concessie 50 jaar Vraag online aan
Verlenging eeuwigdurende concessie Vraag online aan
Vraag om voornaam of familienaam te veranderen Vraag online aan of Bekijk extra info
Vraag om voornaam of familienaam te veranderen Vraag online aan of Bekijk extra info
Vrijstelling van de bovengemeentelijke bijdrage voor de zuivering van het afvalwater Vraag online aan of Bekijk extra info
Waarborg openbaar domein terugvragen Vraag online aan
Wijziging van de geslachtsregistratie Vraag online aan of Bekijk extra info
 

Document nodig?

 

Melding of vraag?

 

Activiteiten zoeken?

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?