BLP | Beleidsplannen

Wat? 

Het Algemeen Plan van Aanleg van de stad Roeselare maakt de opmaak van Beleidsplannen (of kortweg BLP) mogelijk. Een BLP wordt opgemaakt voor een bepaald deel van de stad. Aan de hand van een kaart en stedenbouwkundige voorschriften bepaalt een BLP welke bestemming aan elk perceel wordt gegeven. Een BLP legt bovendien vast wat de bouwmogelijkheden zijn en hoe dat moet gebeuren (bouwhoogte, bouwdiepte, materiaalkeuze, ...).

Op het grondgebied van de stad zijn volgende beleidsplannen (BLP's) van kracht:

BLP Babilliebeek 30.06.1998
bestemmingsplan  
voorschriften

BLP Beitem Ter Bunderen 02.10.1995
bestemmingsplan met voorschriften

BLP Kern 07.07.2008
bestemmingsplan
voorschriften

BLP Kleine Bassin 03.06.1996
bestemmingsplan
voorschriften

BLP Kruisboommolen-Oost 22.10.2012
bestemmingsplan
voorschriften

BLP Landmanstraat 24.02.2003
bestemmingsplan met voorschriften 

BLP Mandellaan 04.07.2011
bestemmingsplan 
voorschriften

BLP Maria's Lindestraat 24.02.2003
bestemmingsplan 
voorschriften

BLP Meiboomlaan 02.10.1995
bestemmingsplan met voorschriften

BLP Mgr. Catrystraat 24.02.2003
bestemmingsplan met voorschriften

BLP Nieuwe Abele 22.12.1997
bestemmingsplan 
voorschriften

BLP Noordpark 01.07.2008
bestemmingsplan 
voorschriften

BLP Noordpark gedeeltelijke herziening 22.10.2012
bestemmingsplan (herbevestigd)  
voorschriften

BLP Onledegoed 28.11.2011
bestemmingsplan 
voorschriften

BLP Oude Roodbaard 16.10.2006
bestemmingsplan 
voorschriften

BLP Regenbeek 21.12.1992
bestemmingsplan 
voorschriften

BLP Regenbeek gedeeltelijke herziening 27.03.2006
bestemmingsplan 
voorschriften

BLP Ter Bunderen uitbreiding 24.02.2003
bestemmingsplan met voorschriften

BLP Vloedstraat 21.11.2005
bestemmingsplan
voorschriften

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?