BPA | Bijzondere Plannen van Aanleg

Wat? 

Een Bijzonder Plan van Aanleg (of kortweg BPA) geldt voor een bepaald deel van de stad. Aan de hand van een kaart en stedenbouwkundige voorschriften bepaalt een BPA welke bestemming aan elk perceel wordt gegeven. Een BPA legt bovendien vast wat de bouwmogelijkheden zijn en hoe dat moet gebeuren (bouwhoogte, bouwdiepte, materiaalkeuze, ...).

Voortaan worden geen nieuwe BPA’s meer opgemaakt, maar wel Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUPs). De bestaande BPA's blijven geldig tot ze worden vervangen door een RUP.

Op het grondgebied van de stad zijn volgende BPA's van kracht:

BPA nr.8 Abeelstraat 01/07/1993
bestemmingsplan
voorschriften

BPA Bedrijventerrein Lekkenstraat art.17 26/04/1989 
bestemmingsplan  

BPA Beitem 20/10/2009
bestemmingsplan
voorschriften

BPA nr.4/8 Buurt Onledemeers 28/04/1992
bestemmingsplan
voorschriften

BPA nr.4/9 Buurt Onledemeers (art.15) 28/04/1992
bestemmingsplan 

BPA Buurt Van Maerlantwijk 27/02/2007
bestemmingsplan
voorschriften

BPA Buurt Van Maerlantwijk - gedeeltelijke herziening 20/06/2011
bestemmingsplan
voorschriften 
mer-screeningsnota (beslissing tot ontheffing plan-mer-plicht: 30/08/2010)

BPA nr.7/2 Buurt Zuid-Oost 07/06/1993
bestemmingsplan
voorschriften

BPA De Spil 27/02/2006
bestemmingsplan 
voorschriften

BPA Diksmuidsesteenweg-Westlaan 13/07/2011
bestemmingsplan
voorschriften
mer-screeningsnota (beslissing tot ontheffing plan-mer-plicht: 12/10/2009)

BPA Goddeeris 26/01/2007
bestemmingsplan
voorschriften

BPA nr.20 Hospitaal 17/04/1962
bestemmingsplan met voorschriften

BPA Kapelhoek 22/11/2011
bestemminsplan
voorschriften
mer-screeningsnota (beslissing tot ontheffing plan-mer-plicht: 10/09/2010)

BPA Kazand-Oost 10/10/1990
bestemmingsplan met voorschriften

BPA Kazand-West 19/01/1999
bestemmingsplan
voorschriften

BPA Kazand-West gedeeltelijke herziening 23/11/2011
bestemmingsplan
voorschriften
mer-screeningsnota (beslissing tot ontheffing plan-mer-plicht: 25/10/2010)

BPA Klauwaartbeek 28/12/1984
bestemmingsplan
voorschriften

BPA Kleine Bassinstraat-Teerlingstraat 06/10/1997
bestemmingsplan met voorschriften

BPA Krottegem 07/07/2008
bestemmingsplan
voorschriften

BPA Mandellaan Noord 10/10/1988
bestemmingsplan met voorschriften

BPA Mandellaan Noord (art.15) 10/10/1988
bestemmingsplan 

BPA nr.10d Meensesteenweg-Westlaan 02/12/1998
bestemmingsplan
voorschriften

BPA Meensesteenweg-Westlaan gedeeltelijke herziening 03/05/2012
bestemmingsplan
voorschriften
mer-screeningsnota (beslissing tot ontheffing plan-mer-plicht: 11/04/2011)

BPA nr.7 Meiboom 17/09/2003
bestemmingsplan
voorschriften

BPA Nieuwe Abele Oost 18/01/2002
bestemmingsplan
voorschriften

BPA Nieuwe Abele West 04/08/2009
bestemmingsplan
voorschriften

BPA Nieuwe Abele Zuid 18/01/2002
bestemmingsplan
voorschriften

BPA nr.14 Noord 30/07/1992
bestemmingsplan
voorschriften

BPA nr.14A Noord 22/03/2004
bestemmingsplan
voorschriften

BPA Oekene 16/07/2008
bestemmingsplan
voorschriften

BPA Onledebuurt 12/03/2007
bestemmingsplan
voorschriften

BPA nr.14/2 Pastoorsbos 31/12/1991
bestemmingsplan
voorschriften

BPA nr.11 Rodenbachwijk 08/11/2001
bestemmingsplan
voorschriften

BPA nr.23 Rotsestraat 10/09/1985
bestemmingsplan met voorschriften

BPA nr.4 Schiervelde 26/03/1993
bestemmingsplan
voorschriften

BPA nr.29 Sociale woningbouw 15/04/1971
bestemmingsplan 

BPA Sportcentrum 24/05/1996
bestemmingsplan
voorschriften

BPA Stationswijk 22/06/1994
bestemmingsplan
voorschriften

BPA Stationswijk gedeeltelijke herziening 16/03/2010
bestemmingsplan
voorschriften
mer-screeningsnota (beslissing tot ontheffing plan-mer-plicht: 03/03/2009)

BPA nr.30 Uitbreiding Zuidlaan 10/09/1985
bestemmingsplan 

BPA nr.21 Veiling 02/12/1998
bestemmingsplan
voorschriften

BPA Verbrandhofstraat 10/02/2004
bestemmingsplan
voorschriften

BPA nr.17 Vijfwegenstraat-Meenseheirweg 29/08/1996
bestemmingsplan
voorschriften

BPA nr.18/2 Zuidlaan (art.17) 27/03/1985
bestemmingsplan 

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?